EvuCreative Loading

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik nedir ve neden önemlidir?

Kurumsal kimlik, bir işletmenin şirket içi veya şirket dışında duruşunu ve davranışlarını temsil eden tüm materyallere verilen addır. Kurumsal kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır.

Profesyonel düşünce ile kurumsallaşma yolunda ki ilk adım kurumsal kimlik tasarımlarıdır. Günümüzde işletmeler kalite anlayışını benimsemiş ve profesyonel bir stratejiyle kurumsal kimlik tasarımının önemini kavramıştır.

Doğru ve profesyonel ekiple hazırlanmış bir kurumsal kimlik sizin imajınızı yükseltirken, rakiplerinize ve pazara güçlü görünmenizi de sağlayacaktır.

Kurumsal Kimlik Nelerden Oluşur?

Kurum İçi Tasarım Bileşenleri

 • Amblem / Logotayp kullanım standartları
 • Antetli kağıt tasarımı
 • Devam kağıdı tasarımı
 • Zarf tasarımı
 • Kartvizit tasarımı
 • Dosya tasarımı
 • Bloknot tasarımı
 • Haberleşme formları
 • Kurum içi yönlendirmeleri
 • Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı (Fatura, İrsaliye, Makbuz vb...)
 • Şirket giyim ve davranış kuralları
 • Dijital materyallerin tasarımı
 • Kurumsal kimlik kullanım standartları kılavuzu

Kurum Dışı Tasarım Bileşenleri

 • Araç tasarımları
 • Bina cephesi
 • Gazete, dergi ,kitap ve gibi diğer tanıtım materyalleri
 • Kurumsal web projesi
 • Broşür
 • Katalog
 • Insert (insört)
 • Föy
 • El ilanı
 • Poster
 • Afiş
 • Dön kart
 • Pankart
 • Poşet tasarımı
 • Mönü
 • CD etiket
 • CD kapağı
 • Etiket
 • Takvim
 • Tebrik Kartları
 • Davetiye
 • Sertifika
 • Onur Belgesi
 • Sticker
 • İmsakiye

Kurumsal Kimlik Oluşum Süreci

 • İlk adımı neler yapılacağının tespit edilmesi ve onayının alınmasıdır.
 • İkinci aşaması ise yapılacak tasarımların zaman süreci planlamasıdır.
 • Üçüncü aşama ise oluşturulan Kurumsal Kimlik Tasarımlarının sunumudur.
 • Dördüncü aşama "Revize". Bu adımda müşterimizin istekleri alınır ve profesyonel ekibimiz tarafından değerlendirilir.
 • Son olarak tasarım fırına verilir.

Başarılı Bir Kurumsal Kimlik Çalışması Nasıl Olmalıdır?

Profesyonel olarak tasarlanmış ve organize edilmiş bir Kurumsal Kimlik tasarımı için öncelikle kurum/şirket'in tüm bilgilerinin eksiksiz alınması önemlidir. Bu bilgiler zamanlama, kurum/şirket'in anlayışının tam olarak tasarımlara yansıması, tasarımın en doğru süreçte ve doğrulukta ilerlemesi için çok önemlidir.

Kurumsal Kimlik Çalışmasında Renk Seçiminin Önemi

Bir kurum/şirket; bir anlayış, bir kültür, bir geçmiş ve bir hedef içerir. Kurum/şirket ile ilgili fikirlerinizi tartarken bu kurum/şirket'in tüm içeriğini anlamak gerekir. Kurum/şirket'in kurumsallığı var olan/olmayan, zaten bir renktir, o rengi bulup ortaya çıkarmakla kurumun rengini bulmuş olursunuz. Bir kurum için şu veya bu renk güzel ve doğru denmesi kesinlikle yanlıştır.

Yine de renk seçiminde; sektör, hedef kitle ve kurum/şirket'in psikolojik olarak vermek istediği mesaj gibi hususlara dikkat etmek gerekmektedir.